หน้าแรก
 แนะนำสำนักงาน
 ข้อมูลทั่วไปของอำเภอหางดง
 ข้อมูลทางการเกษตร
 อัตรากำลัง
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 วิสาหกิจชุมชน

 


นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม
เกษตรอำเภอหางดง   นโยบายและแผน  |  ห้องสมุดความรู้การเกษตร   |   สื่อเกษตรครบวงจร   |   ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

 
   

ลำดับ

รหัสทะเบียน

ชื่อ

ที่ตั้ง

จำนวน
ผลิตภัณฑ์
/
บริการ

1

6-50-15-01/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุขสวัสดิ์การเกษตร

109 หมู่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053426504

0

2

6-50-15-01/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดง

17 หมู่ 6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441747

0

3

6-50-15-01/1-0003

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านดง

36 หมู่ 6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053426282

1

4

6-50-15-01/1-0004

วิสาหกิจชุมชนถักสานผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางตำบลหางดง

1 หมู่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053442080

10

5

6-50-15-01/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟ้างามการเกษตร

232/7 หมู่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0800320129

0

6

6-50-15-02/1-0001

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้ายพื้นเมือง

17 หมู่ 8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441946

0

7

6-50-15-02/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมแอนติค

6 หมู่ 1 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053434410

0

8

6-50-15-02/1-0003

วิสาหกิจชุมชนเสื่ออ่อน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย

26/1 หมู่ 9 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441080

0

9

6-50-15-02/1-0004

วิสาหกิจชุมชนชมรมนวดแผนไทยตำบลหนองแก๋ว

186/1 หมู่ 7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

10

6-50-15-02/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

158 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441525

0

11

6-50-15-02/1-0006

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอานงค์กล่องทิชชูและกระเป๋า

39 หมู่ 8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861874195

0

12

6-50-15-03/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าหม้อฮ่อมบ้านสันป่าสัก

47/2 หมู่ 1 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464504

15

13

6-50-15-03/1-0003

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และผลิตผ้าพื้นเมือง \"ป่าน-ฝ้าย\"

74/2 หมู่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832198

5

14

6-50-15-03/1-0004

วิสาหกิจชุมชนปัญธ์ฐรักษณ์

79 หมู่ 2 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832900

0

15

6-50-15-04/1-0001

วิสาหกิจชุมชนยุพินกระเทียมดอง

83 หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464086

0

16

6-50-15-04/1-0002

วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มดาวดำกองทุนหมู่บ้าน

198 หมู่ 1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832139

2

17

6-50-15-04/1-0003

วิสาหกิจชุมชนมูลี่ทอดิ้นเงิน

15 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 069219030

10

18

6-50-15-04/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพคันธรส

191 หมู่ 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464789

0

19

6-50-15-04/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผลการเกษตรสามัคคี

69 หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 010335515

1

20

6-50-15-04/1-0006

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตอง

130 หมู่ 3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832279

1

21

6-50-15-04/1-0007

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคันธรส

10/1 หมู่ 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832122

1

22

6-50-15-04/1-0008

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

241 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053832851

1

23

6-50-15-04/1-0009

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปและผลิตไบโอดีเซล

77/2 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464239

0

24

6-50-15-04/1-0010

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสุราสาโทลำไย

111/2 หมู่ 3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

1

25

6-50-15-04/1-0011

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านบวกครก

192 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464783

8

26

6-50-15-04/1-0012

วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าลดโลกร้อนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

253 หมู่ 3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0898514413

0

27

6-50-15-04/1-0013

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคันธรส

9 หมู่ 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 827619160

0

28

6-50-15-04/1-0015

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเด่นการสุรา

83/2 หมู่ 14 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 849847612

0

29

6-50-15-04/1-0016

วิสาหกิจชุมชนโคมลอย UFO Balloons

44/2 หมู่ 5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 815945616

3

30

6-50-15-04/1-0017

วิสาหกิจชุมชนรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตำบลหนองตอง

77 หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464222

1

31

6-50-15-04/1-0018

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านท่านาค

64 หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

32

6-50-15-04/1-0019

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมและกระจายพืชผลทางการเกษตรบ้านหนองตอง

199 หมู่ 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053464728

1

33

6-50-15-05/1-0001

วิสาหกิจชุมชนบ้านถวายแอนติค

9 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441670

6

34

6-50-15-05/1-0002

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานขุนคงหลวง

1/3 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 098538008

0

35

6-50-15-05/1-0003

วิสาหกิจชุมชนแกะสลักบ้านถวาย

127 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441737

0

36

6-50-15-05/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักบ้านถวาย3

60 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053442582

0

37

6-50-15-05/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านถวายเพื่อการส่งออก

90 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053433074

0

38

6-50-15-05/1-0008

วิสาหกิจชุมชนท่าช้าง

297 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053023749

0

39

6-50-15-05/1-0009

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างทางเลือกขุนคง

287 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

40

6-50-15-05/1-0010

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฝั่งชลประทาน 3 ขวา 21 ซ้าย

59/1 หมู่ 6 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 850408689

0

41

6-50-15-06/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ

3/1 หมู่ 4 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061166744

1

42

6-50-15-06/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหมู่ 3 สบแม่ข่า

99 หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053368397

0

43

6-50-15-06/1-0003

วิสาหกิจชุมชนแจ่มนภาแอนติค

35 หมู่ 4 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

44

6-50-15-06/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย-ญี่ปุ่น

42 หมู่ 2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 846111141

1

45

6-50-15-07/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตท้าวบุญเรือง

241/45 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430535

0

46

6-50-15-07/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่างคำน้อย

28/1 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053433387

0

47

6-50-15-07/1-0003

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์

127 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441083

0

48

6-50-15-07/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านท้าวบุญเรือง

86/2 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430063

1

49

6-50-15-07/1-0005

วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มท้าวบุญเรือง

251 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

2

50

6-50-15-07/1-0006

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านท้าวบุญเรือง

85/1 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441901

1

51

6-50-15-07/1-0007

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้พื้นบ้าน

49/1 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053433591

0

52

6-50-15-07/1-0008

วิสาหกิจชุมชนลานค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหวน

1 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053433591

0

53

6-50-15-07/1-0009

วิสาหกิจชุมชนHoney Product Group

61 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053431622

0

54

6-50-15-07/1-0010

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและหัตถกรรมพื้นบ้าน

34/1 หมู่ 13 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053431467

0

55

6-50-15-07/1-0011

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปาล์มไผ่

59 หมู่ 1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

56

6-50-15-07/1-0013

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตงานไม้และแปรรูปไม้ หมู่ 10 บ้านแหวน

118 หมู่ 10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053368638

17

57

6-50-15-07/1-0014

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ หมู่ที่ 11 บ้านดู่

84 หมู่ 11 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053431826

2

58

6-50-15-07/1-0015

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำแหนม หมู่ที่ 11 บ้านดู่

84 หมู่ 11 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053431826

1

59

6-50-15-07/1-0016

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการประดิษฐบ้านแหวน

70 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430231

2

60

6-50-15-07/1-0017

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านท้าวบุญเรืองหมู่ 3

120/1 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

61

6-50-15-07/1-0018

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์นวดแผนไทยตำบลบ้านแหวน

หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053433165

0

62

6-50-15-07/1-0019

วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกดอนไฟ

86/1 หมู่ 12 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430688

5

63

6-50-15-07/1-0020

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พัฒนา ปี 51

56 หมู่ 1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871722156

2

64

6-50-15-08/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นงิ้ว

114/1 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430844

0

65

6-50-15-08/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

114/1 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430844

1

66

6-50-15-08/1-0003

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรยังชีพ(โค)

129/1 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

0

67

6-50-15-08/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันผักหวานน้อย

176 หมู่ 7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053441871

0

68

6-50-15-08/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านต้นงิ้ว

53/4 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430849

1

69

6-50-15-08/1-0007

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

109/2 หมู่ 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430382

0

70

6-50-15-08/1-0008

วิสาหกิจชุมชนเญ็บจักรปักมือบ้านท้าวผายู

11/1 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 069173888

6

71

6-50-15-08/1-0009

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้จัดแปลงขยายพันธุ์ข้าว

148 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053430250

0

72

6-50-15-09/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรตองกายเหนือ

92 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053435073

0

73

6-50-15-09/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั๋นดินเผาเตาขุนเส

104/1 หมู่ 8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 019525682

0

74

6-50-15-09/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

77/1 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071828190

0

75

6-50-15-09/1-0005

วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาเสื้อผ้าฝ้ายและของที่ระลึกบ้านสันป่าสัก

248/1 หมู่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053432462

0

76

6-50-15-10/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านแม่ขนิลเหนือ ม.6

46 หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์

2

77

6-50-15-10/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล

205 หมู่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 010252022

0

78

6-50-15-10/1-0003

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สูงบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 4

150 หมู่ 4 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016035554

0

79

6-50-15-11/1-0001

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านศาลา

74 หมู่ 2 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053431103

0

80

6-50-15-11/1-0002

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่

123 หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053440060

0

81

6-50-15-11/1-0003

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านเวียงด้ง

169 หมู่ 11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 010251001

0

82

6-50-15-11/1-0004

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บ้านแพะขวาง ม. 3 ต.น้ำแพร่

37 หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053426285

0

83

6-50-15-11/1-0005

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาบ้านนำแพร่ หม่ที่ 10 ตำบลนำแพร่

91/1 หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 019605684

0

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   

สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
เลขที่   ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053 441982